تاريخ : Wed 2 Dec 2009 | 12:41 PM | نویسنده : unes

51

لپ تاپ، نوت بوک سونی وایو (Sony Vaio) مدل: VGN-Z 790 DHB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz، سه مگابایت Cache L2 , 500 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3، کارت گرافیک GeForce ....

19,600,000 
52

لپ تاپ، نوت بوک سونی وایو (Sony Vaio) مدل: VGN-Z 790 DEB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz، سه مگابایت Cache L2 , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce ....

19,100,000 
53

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY VAIO) مدل : VGN-CS390 JBB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P7350 2.1GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA ....

11,700,000 
54

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY Vaio) مدل : VGN-FW490 JGB (USA)
پردازنده Core 2 Duo P9700 2.8GHz ، شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon HD465 ....

18,400,000 
55

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-NS 255 J/S/W
پردازنده Intel Core 2 Duo T5800 2GHz، دو مگابایت Cache L2 , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA 450 ....

9,700,000 
56

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل :VGN-NS 160 J/W
پردازنده Core 2 Duo T5800 2GHz ،یک مگابایت L2 Cache , 160 گیگابایت هارد ، 2 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA 4500MHD , صفحه ....

8,900,000 
57

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (Sony Vaio) مدل: VGN-NW 130 J/S/T/W
پردازنده Intel Core 2 Duo T5800 2.1GHz، دو مگابایت Cache L2 , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایتRAM ، کارت گرافیک ATI Radeon H ....

10,500,000 
58

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY VAIO) مدل : VGN-FW455 J/B/H
پردازنده Intel Core 2 Duo T5800 2.1GHz ، دو مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon HD46 ....

12,200,000 
59

لپ تاپ، نوت بوک سونی وایو (Sony Vaio) مدل: VGN-Z 591 U/B (JAPAN)
پردازنده Intel Core 2 Duo P9500 2.5GHz، شش مگابایت Cache L2 , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForce ....

21,700,000 
60

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-FW460 J/B/H
پردازنده Intel Core 2 Duo T8100 2GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon ....

12,500,000 
61

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-SR 140 J/S/P
پردازنده Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA ....

13,400,000 
62

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY Vaio) مدل : VGN-FW490 JCB (USA)
پردازنده Core 2 Duo P8700 2.53GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon HD46 ....

14,200,000 
63

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-SR 490 DEB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8800 2.66GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeo ....

17,200,000 
64

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY VAIO) مدل : VGN-CS390 DGB(USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8800 2.66GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce 9 ....

14,800,000 
65

لپ تاپ، نوت بوک سونی(SONY VAIO) مدل : VGN-FW390 NOB (USA)
پردازنده Core 2 Duo P8800 2.66GHz ،سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA 4500MH ....

14,400,000 
66

لپ تاپ، نوت بوک سونی(SONY VAIO) مدل : VGN-CS290 JDB(USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo T5800 2GHz ، دو مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA 4500MHD ....

10,800,000 
67

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-SR490 JBB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایتRAM ، کارت گرافیک ATI Radeon ....

15,100,000 
68

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-SR490 JAB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA ....

14,400,000 
69

نوت بوک ، لپ تاپ سونی (SONY VAIO) مدل : VGN-SR420 J/B
پردازنده Intel Core 2 Duo T5800 2.1GHz ، دو مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon ....

13,800,000 
70

لپ تاپ، نوت بوک سونی وایو (Sony Vaio) مدل: VGN-Z 720 D/B (JAPAN)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz، سه مگابایت Cache L2 , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce 930 ....

18,500,000 
71

لپ تاپ، نوت بوک سونی وایو (Sony Vaio) مدل: VGN-Z 790 DCB (USA)
پردازنده Intel Core 2 Duo P8800 2.66GHz، سه مگابایت Cache L2 , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 2 گیگابایت رم DDR3 ، کارت گرافیک GeForc ....

19,400,000 
72

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY Vaio) مدل : VGN-FW490 DEB (USA)
پردازنده Core 2 Duo P8800 2.66GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA 4500M ....

13,000,000 
73

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY Vaio) مدل : VGN-FW490 JAB (USA)
پردازنده Core 2 Duo P8700 2.53GHz ، سه مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon HD46 ....

15,000,000 
74

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY Vaio) مدل : VGN-FW490 DCB
پردازنده Core 2 Duo T6670 2.2GHz ، دو مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon HD465 ....

12,500,000 
75

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (SONY Vaio) مدل : VGN-FW490 DFB (USA)
پردازنده Core 2 Duo P9700 2.8GHz ، شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon HD465 ....

18,100,000 
76

نوت بوک ، لپ تاپ سونی وایو (Sony Vaio) مدل : VGN-CS325 J/Q/W
پردازنده Intel Core 2 Duo T5800 2.1GHz ، دو مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce 9300 با ....

11,600,000 
77

لپ تاپ، نوت بوک پاناسونیک (Panasonic) مدل : Toughbook CF-30
پردازنده Intel Core Duo L2400 1.66GHz، دو مگابایت L2 Cache , 80 گیگابایت هارد ساتا ، 512 مگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel 945 با ....

44,700,000 
78

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : TouchSmart tx2-1250
پردازنده AMD Turion X2 Dual-Core RM-77 2.3Ghz, یک مگابایت L2 Cache , 500 گیگابایت هارد ،4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon ....

14,000,000 
79

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : TouchSmart tx2-1105
پردازنده AMD Turion X2 Dual-Core RM-74 2.2Ghz, یک مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ،2 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ATI Radeon ....

12,500,000 
80

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Pavilion dv6-1235
پردازنده Intel Core 2 Duo P7550 2.26Ghz, سه مگابایت L2 Cache , 500 گیگابایت هارد ،4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Radeon HD 4530 ب ....

12,500,000 
81

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Pavilion dv3-2005
پردازنده Intel Core 2 Duo Processor T6400 2GHz, دو مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ،3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce G ....

11,200,000 
82

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Compaq CQ61-115
پردازنده Intel Core 2 Duo Processor T6400 2GHz, دو مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ،3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce G ....

10,500,000 
83

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Compaq Mini 730
پردازنده Intel Atom processor N270 1.6GHz, با 512کیلوبایت L2 Cache , 80 گیگابایت هارد ساتا ،1 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel ....

5,900,000 
84

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل: pavilion DV5-1215
پردازنده Intel Core 2 Duo T6400 2Ghz, دو مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ،2 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Geforce 9200M با 12 ....

13,900,000 
85

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Compaq CQ60-300
پردازنده AMD Sempron Processor 2.1GHz, با 512 کیلو بایت L2 Cache , 160 گیگابایت هارد ساتا ،2 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce ....

8,000,000 
86

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Compaq CQ60-207
پردازنده AMD Athlon X2 Dual-Core Processor 2GHz, یک مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ،3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeF ....

7,600,000 
87

نوت بوک , لپ تاپ اچ پی (HP) مدل : Compaq tc4400 Tablet PC
پردازنده Intel Dual core T7200 2GHz, چهار مگابایت L2 Cache , 80گیگابایت هارد ساتا ، 1 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GMA 950 با 22 ....

9,000,000 
88

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی(HP) مدل:Compaq CQ60-100
پردازنده AMD Athlon X2 Dual-Core Processor 1.9GHz, یک مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 2 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک ....

8,800,000 
89

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل: Pavilion DV3515
پردازنده Core2 Duo Processor T5900 2.2GHz , دو مگابایت L2 Cache , 250گیگابایت هارد ، 3گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce 9300 ب ....

13,500,000 
90

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل: Pavilion DV3655
پردازنده Intel Core 2 Duo T9550 2.66Ghz, شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Geforce 9300M G .... با ضمانت نامه ایران اچ پی

16,300,000 
91

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل: Pavilion DV3655
پردازنده Intel Core 2 Duo T9550 2.66Ghz, شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Geforce 9300M G .... با ضمانت نامه بین الملل

16,100,000 
92

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل: Pavilion DV3655
پردازنده Intel Core 2 Duo T9550 2.66Ghz, شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Geforce 9300M G .... با ضمانتنامه جهان گستر

16,200,000 
93

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی(HP) مدل:Compaq CQ70-115
پردازنده Dual core T3200 2GHz, یک مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForce 9200M GE با .... با کیف و موس

11,000,000 
94

نوت بوک ، لپ تاپ اچ پی (HP) مدل:Compaq Nw8440
پردازنده Core2duo 2.0GHz ،چهار مگابایت L2 Cache , 80گیگابایت هارد ، 1 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک384share ATI V5200 , صفحه نمای ....

13,900,000 
95

لپ تاپ اچ پی (HP) سری pavilion مدل: DV3550
پردازنده 2.53GHz,Core 2 Duo Processor T9400, شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیکGeForce 9300 .... با ضمانت نامه ایران اچ پی

14,500,000 
96

لپ تاپ اچ پی (HP) سری pavilion مدل: DV3550
پردازنده 2.53GHz,Core 2 Duo Processor T9400, شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیکGeForce 9300 .... با ضمانت نامه بین الملل

14,400,000 
97

لپ تاپ اچ پی (HP) سری pavilion مدل: DV5-1199
پردازنده Intel Core2 Duo Processor T9400 2.53GHz ،شش مگابایت L2 Cache , 320 گیگابایت هارد ، 4 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک GeForc ....

17,500,000 
98

نوت بوک ، لپ تاپ ایسر (ACER) مدل : Emachines E725
پردازنده Intel Dual Core T4200 2GHz، یک مگابایت L2 Cache , 250 گیگابایت هارد ساتا ، 2 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Intel GMA 4500 ....

5,250,000 
99

نوت بوک ، لپ تاپ ایسر(ACER) مدل: Aspire 5738 643
پردازنده Intel Core 2 Duo Processor T6400 2GHz، دو مگابایت Cache L2 , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیک Int ....

7,560,000 
100

نوت بوک ، لپ تاپ ایسر(ACER) مدل: Aspire 5738 ZG 423
پردازنده Intel Dual Core T4200 2GHz، یک مگابایت Cache L2 , 320 گیگابایت هارد ساتا ، 3 گیگابایت RAM ، کارت گرافیکATI Radeon HD45 ....

7,110,000